Image
Image
Image

Vår bakgrund

Ann Idstein är ett svenskt familjeföretag i tredje generation. Sedan 1956 har företaget arbetat med att formge-, utveckla- och producera rumsavdelare, persienner och textila solskyddsprodukter. Företaget grundades i Lund av Gun och Elvir Håkansson som började sin verksamhet med att tillverka aluminiumpersienner och rullgardiner, senare även med försäljning genom egna butiker i Lund och Malmö.

Vid första generationsskiftet gick företaget i arv till dottern Ann Idstein som från 1970-talet arbetade med att bygga upp en egen verksamhet i Tyskland. Hon flyttade till Frankfurt am Main i samband med arkitektstudierna och började senare att importera föräldrarnas produkter till Tyskland. Under de kommande årtiondena utvecklade hon successivt en egen kollektion produkter och byggde upp ett återförsäljarnätverk i Europa under processens gång.

Under 90-talet, efter att Ann Idstein återvänt till Sverige, inleddes samarbeten med externa designers och företaget koncentrerade sig mer och mer på att utveckla helt egna produkter. Det inslagna spåret med egen produktutveckling har präglat företagets arbete under de senaste 20 åren. År 2015 tog Anns son Oscar Idstein över verksamheten och han fortsätter att driva den vidare i samma anda.

Image
Image
Image

Vårt arbetssätt

Vår specialitet är kundanpassade produkter för avskärmning, solskydd och rumsavdelning. Genom en personlig dialog med våra kunder bedömer vi varje projekts unika förutsättningar och finner gemensamt en passande produkt. I de fall då kollektionen inte räcker till gör vi modifieringar och specialanpassningar av befintliga produkter för att hitta den bäst lämpade lösningen.

Ann Idstein strävar alltid efter att skapa produkter med ett så enkelt och reducerat formspråk som möjligt. Överflödiga produktelement skalas bort så att produktens form och funktion blir tydlig för användaren. Materialvalen är högkvalitativa och hållbara över tid.

Varje produkt i Ann Idsteins kollektion är måttanpassad och tillverkad för hand. Vi har en egen kollektion med utvalda material i trä, aluminium och textil men erbjuder också konfektion av kunders egna tyger. Specialfärger och särskilda ytbehandlingar är möjliga.

Ann Idstein – Instagram